Uudised

Tehnoloogia juhtimise osakond viidi üle HTMi 03. veebruar eenet

Harno tehnoloogia juhtimise osakond on alates 01.10.21 üle viidud Haridus-ja Teaduministeeriumi koosseisu.